Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Gemeente van Nieuw-Beijerland

Bent u als bezoeker van onze website niet bekend met het kerkelijk leven maar ervaart u wel dat het leven van de wereld geen voldoening geeft en nog minder toekomst heeft, loopt u met vragen die betrekking hebben op de vraag op welke wijze u met God verzoend kunt worden, wel, dan is dit kerkgebouw mogelijk ook voor u een kandelaar, een lichtpunt. Iedere zondag om 9:30 uur en 18.00 uur is er een dienst. Mogen we u uitnodigen; kom eens luisteren. Doe het, u wordt er nooit minder van! Wij zijn een kerkelijke gemeenschap van ruim 800 volwassenen en kinderen. Onze gemeente behoort tot het landelijk kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Bij dit kerkverband zijn ongeveer 155 gemeenten aangesloten met contacten in verschillende delen van de wereld. Elke zondag komt de gemeente samen om te luisteren naar het woord van God. Wij geloven dat de Bijbel, het Woord van God, voor alle mensen de belangrijkste boodschap is. De kern van de Bijbel kunt u vinden in het Evangelie van Johannes (3:16) “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”

Kerkgebouw de Kandelaar

Een kandelaar. Dat is iets uit de oude tijd. Wij hebben er misschien niet eens één in huis, in deze tijd van elektriciteit. Maar de Bijbel kent de kandelaar wel. Het is in Gods Woord een beeld van de gemeente.

Zo lezen we in Openbaring 1:20: ‘En de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten’. In de tabernakel stond destijds ook een kandelaar, gemaakt van massief goud, uit één stuk gegoten. Die kandelaar stond links als je de tabernakel binnenkwam, tegenover de tafel met de twaalf toonbroden. De kandelaar brandde ’s nachts.

Dan verspreidden de prachtige gouden lampen hun licht en wierpen het licht op de tafel met de toonbroden. Die tafel zag op Christus, het Brood des levens. Wat zou het een voorrecht zijn, als onze gemeente zo’n kandelaar zou mogen zijn in Nieuw-Beijerland! We moeten ons zelf wel onderzoeken of dat zo is. Dat spreekt niet vanzelf. Van nature bestaat onze gemeente immers uit mensen die midden in dood en duisternis liggen. Gods vernieuwende en wederbarende genade kan het waar maken: ‘Kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld’ (Filip. 2:15). (Ds. A. Moerkerken)

In de kerk is een kunstwerk aangebracht dat gemaakt is door kunstenaar en diaken A. van der Spek. Hoe dit kunstwerk tot stand kwam, en wat de symboliek hiervan is.

Zie publicatie Reformatorisch Dagblad, 15 december 2017, “Glazen met een boodschap“.

KerkdienstenAgenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.