Frontpage

Het kerkgebouw

Het kerkgebouw van onze gemeente aan de Middelstraat werd gebouwd op de plaats van de oude ‘schuurkerk’ en werd op 15 juni 1959 in gebruik genomen. In 1983-1984 werd er een nieuwe ingang met een daarachter liggende zaal bij de kerk gebouwd. In 1994-1995 werd opnieuw de kerk ingrijpend gewijzigd. De hal uit 1984 werd geheel afgebroken, en hiervoor in de plaats werden er ongeveer 150 zitplaatsen, een ruimere hal en een nieuwe vergaderkamer geplaatst. Het kerkgebouw beschikte toen over 682 zitplaatsen, twee zalen en twee vergaderkamers. Echter, zoals u in het voorwoord van de prekenbundel ‘Een geopende Evangeliedeur’ (9 preken van predikanten die Nieuw-Beijerland hebben gediend / 2016) hebt kunnen lezen, werd een aantal jaren geleden het besluit genomen om een nieuwe kerk te bouwen, waarvan het ontwerp ‘radiaal enkelvoudig’ wordt genoemd, wat betekent dat alle ruimten zich onder één dak bevinden. De 1e paal werd op 30 september 2015 geslagen, terwijl op 9 april 2016 door ds. A. Vermeij een tweetal gedenkstenen in de toekomstige hal mochten worden geplaatst. Wat zijn dit voor stenen? Wel, de ene steen heeft als tekst: “Deze gedenksteen is geplaatst door Ds. A. Vermeij op 9 april 2016. ‘Dat Uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis’ 1 Kon. 8: 29a’ en de andere steen heeft als tekst: “De Gereformeerde Gemeente te Nieuw-Beijerland is rond 1859 gesticht door Ds. L.G.C. Ledeboer.”
Bij dit bijzondere moment tijdens de kerkbouw, sprak dominee Vermeij een korte meditatie uit naar aanleiding van 1 Koningen 8:29 ´Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis´. Het nieuwe kerkgebouw mocht op zaterdag, 4 maart 2017 in gebruik genomen worden. Veel genodigden gaven blijk van hun belangstelling. Na de overdracht door de voorzitter van de Bouwcommissie aan de kerkenraad werden verschillende toespraken gehouden waarna ds. Vermeij de gemeente en de belangstellenden bepaalde bij Gods Woord uit 1 Koningen 8:29. Het thema van de preek luidde: ´Het gebed van Salomo bij de ingebruikname van de tempel´. De gemeente en de genodigden werden bepaald bij (1) Een gebed om de gunst van de HEERE, (2) Een gebed om het zuiver dienen van de HEERE en (3) Een gebed om de verhoring door de HEERE.

Tijdens een samenzijn van de gemeente op zaterdag 9 december 2017 werd, samen met genodigden, het nieuwe 27 stemmen tellende Gradussenorgel overgedragen aan de kerkenraad en in gebruik genomen. Tevens werden enkele glazen ‘onthuld’ door de vervaardiger van de kunstwerken, diaken A. van der Spek. Hij gaf een toelichting op de symboliek van hetgeen te zien is op de twee glaswerken naar aanleiding van hetgeen de Bijbel ‘onthult’ in het Oude Testament in het visioen van het nachtgezicht van de profeet Zacharia en in het Nieuwe Testament uit de Openbaring aan Johannes van hetgeen hij mocht zien in zijn visioen. Ondanks alle tegenstand op aarde gaat de HEERE door met Zijn werk opdat Zijn huis vol worde. Met de ingebruikname van het orgel en de plaatsing van de glazen is het liturgisch centrum van het nieuwe kerkgebouw voltooid.