Contact

Gereformeerde Gemeente Nieuw-Beijerland
De Kandelaar
Dorpsgaard 1
3264 PG Nieuw-Beijerland
0186 – 692373

Predikant: ds H.A. van Zetten
Email: h.vanzetten@gergemnbl.nl
Telefoon: 0186-693779

Koster: J.J.P. Izelaar
Email: koster@gergemnbl.nl
Telefoon: 0186 – 692442

Scriba: D. Don
Email: scriba@gergemnbl.nl

Webmaster: P. Bakker
Email: webmaster@gergemnbl.nl

Bankrekeningen:
Kerk: NL50 ABNA 0849 1905 25
Bouwfonds: NL17 ABNA 0492 8363 02
Diaconie: NL34 ABNA 0849 1901 34
Kerkbode: NL16 RABO 0108 2719 43

Landelijk kerkverband Gereformeerde Gemeente
www.gergeminfo.nl