Kerkelijke hulpverlening

‘Tot een hand en een voet…’

De kerkelijke hulpverlening wil door middel van het organiseren van vrijwilligerswerk het zorgdragen voor elkaar binnen de gemeente bevorderen. Primair is de kerkelijke hulpverlening erop gericht gemeenteleden een helpende hand en een luisterend oor te bieden. Daarnaast is het de wens en bedoeling dat de kerkelijke hulpverlening zal bijdragen aan de versterking van de onderlinge band binnen de gemeente.

Deze doelstellingen dienen benaderd te worden vanuit Bijbels perspectief. De kerkelijke hulpverlening is geen neutrale vrijwilligerscentrale, maar een gemeente die door middel van de hulpverlening gehoor willen geven aan de Bijbelse oproep tot naastenliefde. De praktische hulpverlening en deze Bijbelse roeping kunnen nooit van elkaar los gemaakt worden. 

Een belangrijk streven van de kerkelijke hulpverlening is de laagdrempeligheid. Het is de bedoeling dat spontaan hulp geboden wordt aan die gemeenteleden die dat nodig hebben. Andersom is het belangrijk dat de gemeenteleden zelf hulp durven te vragen en andere gemeenteleden verwijzen naar de kerkelijke hulpverlening. Daarbij is het niet het streven om de onderlinge hulp in familie- en vriendenverband te vervangen, maar deze waar nodig aan te vullen.

De kerkelijke hulpverlening wordt geleid door drie coördinatoren. De naam van de actieve coördinator wordt elke drie maanden in de kerkbode bekend gemaakt, zodat de gemeenteleden weten tot wie ze zich kunnen wenden.

Het telefoonnummer dat u kunt bellen is: 06-13178849